Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

headerOpleidingen Voltijdse dagopleidingen Leertijd

Wat is Syntra West?

Onze visie op opleiden

Het SYNTRA-netwerk verzekert en bevordert een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen.

De cursisten worden begeleid door een docent, die een professional is als leercoach en als competentiehouder in zijn vak. Het leerproces staat volledig in functie van de directe en concrete toepasbaarheid op de werkvloer, om beter te functioneren en te groeien in de concrete beroepsrealiteit. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de cursist, de docent en het SYNTRA-netwerk.

Door geactualiseerde competentieontwikkeling worden kennis, kunde en houding, dankzij intensief praktijkleren, geïntegreerd tot krachtige competenties. In een activerende leeromgeving stimuleren en motiveren we onze klant/onze cursisten uitdrukkelijk voor ondernemerschap én voor ondernemingszin.
We bieden zowel aanbod- als vraaggerichte opleidingen op maat van de klant. Bij het vastleggen van elk leertraject gaan we uit van de leervraag van de klant/de cursist en de best passende leervormen.
We doen dit met respect en waardering voor de eigenheid van alle belanghebbenden.

Het consequent meten van de doelmatigheid resulteert in voortdurende verbeteringen ten gunste van de klant, het opleidingsgebeuren en het SYNTRA-netwerk. Zo is het SYNTRA-netwerk een duurzame partner in het streven naar meer en beter ondernemen in Vlaanderen.

Syntra West voert een gedegen taalbeleid, met aandacht voor correct en duidelijk taalgebruik in de opleiding. We bieden de cursisten hierin ondersteuning waar nodig.

Syntra West

Meer en beter leren ondernemen in de KMO, daar staat Syntra West voor. Syntra West biedt opleidingen in diverse sectoren aan, zowel in dag- als avondonderwijs, in zes campussen verspreid over heel West-Vlaanderen. De praktijkgerichte aanpak staat ervoor garant dat je de kennis die je bij Syntra West opdoet, ook meteen professioneel kunt toepassen. Syntra West leidt vooral medewerkers, kaderleden en bedrijfsleiders uit de KMO op, maar ook organisaties uit de social-profitsector en overheidsinstellingen doen een beroep op onze brede knowhow.
Het opleidingsinstituut werd in 1960 opgericht onder de naam Vormingsinstituut voor KMO. Sinds 2002 draagt het de naam Syntra West. In maart 2005 behaalde Syntra West de ISO-certificatie voor de hele organisatie.

Iso

Diploma met waarde

De opleidingen van Syntra West zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het diploma of getuigschrift dat je na de opleiding ontvangt, is gecertificeerd door Syntra Vlaanderen.

Onze middelen

In ruim 54 jaar is Syntra West uitgegroeid tot een organisatie met 2500 freelance docenten, 240 vaste medewerkers en 60.000 cursisten per jaar.

Een deskundig en erkend netwerk

Syntra West vzw is erkend voor betalingen via KMO-portefeuille en opleidingscheques. Lees meer op onze pagina kortingen.

KMO_portefeuille Opleidingscheques

Syntra West werkt… en doet werken!

Volg je een opleiding bij Syntra West? Dan is de kans uiterst groot dat je actief bezig bent en blijft. 

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België