Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header Image Map

Start Up Hub FAQ1/ Kan ik opstarten met een eigen zaak?

Je kunt in België zelfstandige worden als je:

 • minstens 18 jaar bent
 • basiskennis bedrijfsbeheer kunt bewijzen tot 31/08/2018
 • niet gerechtelijk of wettelijk onbekwaam bent verklaard
 • geen verbod tot ondernemen hebt gekregen van de rechtbank
 • geen beroep uitoefent waarbij de beroepsvereniging het verbiedt
 • burger bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Indien je geen lid bent van de EER dien je een beroepskaart te hebben.

2/ Hoe vraag ik een beroepskaart aan?

Als je geen lid bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heb je een beroepskaart nodig om op te starten.

De aanvraag gebeurt via een ondernemingsloket. Hiervoor moet je een immatriculatieattest model A of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister hebben.

Voor de aanvraag van de beroepskaart betaal je tussen de 120 en 180 euro, afhankelijk van het ondernemersloket. Je betaalt ook jaarlijks een bedrag voor de afgifte van de kaart.

Voor het ontvangen van een beroepskaart moet je voldoen aan volgende criteria:

 • recht tot verblijf in België, in functie van de beoogde activiteit
 • toegang tot het beroep (voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de uitoefening van het beroep)
 • economische nut van de beoogde activiteit

Indien je geen verblijfsrecht hebt in België, dien je de beroepskaart aan te vragen bij de Belgische ambassade of consulaat in het land van herkomst (of in het land waar je gemachtigd bent te verblijven).

3/ Hoe bewijs is beroepsbekwaamheid?

Een aantal beroepen mag je alleen uitoefenen als je kunt bewijzen dat je over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt. Dit zijn de ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep.

De beroepsbekwaamheid kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring.

Volgende beroepsactiviteiten zijn gereglementeerd:

 • Bouw (alle onroerende goederen)
  • Ruwbouw: metsel- en betonwerken en sloopwerken
  • Stukadoor, cementeren en dekvloeren: plafoneer- en cementwerken, plaatsen van dekvloeren en gipskarton
  • Tegelzetten, marmer en natuursteen: enkel de betegeling en bekleding is gereglementeerd, het verzagen op zich niet
  • Waterdicht maken en dakwerken: metalen en niet-metalen dakbedekking en het plaatsen van dakgebinte
  • Schrijnwerk en glazenmaker
  • Eindafwerking: schilder- en stoffeerderwerken
  • Installatietechnieken: loodgieterswerk, de installatie van centrale verwarming, airco, gastoestellen
  • Elektrotechnieken: ook met betrekking tot roerende goederen
  • Algemeen aannemer: je moet minstens de kennis van 1 van de andere beroepen in deze cluster bewijzen.

Voor elke activiteit is in een koninklijk besluit bepaald met welke bewijzen u de beroepsbekwaamheid kan aantonen. Via deze link vind je wat voor die specifieke activiteit de vereisten zijn wat opleiding en/of praktijkervaring betreft.

4/ Welke documenten heb ik nodig om te starten als zelfstandige?

Vóór de registratie van je ondernemersnummer, zal het ondernemersloket volgende zaken vragen

 • Aparte bankrekening voor de beroepsactiviteiten op naam van zelfstandige/vennootschap
 • Bewijs van bedrijfsbeheer tot 31/08/2018
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepsactiviteiten in de bouw

Bijkomend in geval van vennootschap

 • Ondernemersplan (verplicht bij vennootschap, niet bij eenmanszaak)
 • Oprichtingsakte

5/ Wat doet het ondernemersloket voor jou?

Elke nieuwe onderneming (inclusief eenmanszaken en bijberoep) dient zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De inschrijving gebeurt via een ondernemersloket die nagaat of aan de startersformaliteiten wordt voldaan.

Via het ondernemersloket worden volgende vergunningen aangevraagd:

 • Beroepskaart
 • Leurkaart voor ambulante handel

De aanvraag van je BTW hoedanigheid is een betalende dienst die het ondernemersloket voor jouw kan regelen. Je kunt ervoor kiezen om je aanvraag gratis en rechtstreeks te doen bij de BTW administratie. Dit vergt echter wat meer administratieve opvolging.

Het ondernemersloket zal/kan aangaan welke vergunningen je nodig hebt volgens je beroepsactiviteit, zoals:

 • Vergunningen via Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)
 • SABAM
 • Milieuvergunning
 • Goederenvervoer over de weg

Elke zelfstandige, ook in bijberoep, dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om de sociale zekerheid als zelfstandige in orde te brengen. De aanvraag gebeurt door het ondernemers-loket vóór aanvang van de start van de zelfstandige activiteit.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds betekent dat je

 • wettelijk in orde bent,
 • per kwartaal sociale bijdragen betaalt

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep zijn dit volgende voorlopige bijdragen (= minimumbijdrage)

 • € 693,14 per kwartaal in periode 1
 • € 710,04 per kwartaal in periode 2
 • € 726,94 per kwartaal in periode 3

Voor bijberoep bedragen deze voorlopige bijdragen in het eerste jaar

 • vrijstelling indien inkomsten < €1.423,89
 • € 76,68 per kwartaal in periode 1
 • € 78,56 per kwartaal in periode 2
 • € 80,43 per kwartaal in periode 3

De voorlopige bijdragen wordt na 3 jaar geregulariseerd op basis van de netto bedrijfsinkomsten (Bruto omzet bedrijfslasten en verliezen) van 3 jaar geleden.

 • volgende sociale zekerheidsrechten gewaarborgd worden
  • een moederschapsuitkering en dienstencheques voor huishoudhulp na de geboorte
  • uitkeringen bij geboorte: je ontvangt kraamgeld en maandelijks ontvang je kinderbijslag
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • een terugbetaling van medische kosten bij ziekte en ongeval
  • een kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen bij mantelzorg.
  • een uitkering bij tijdelijke stopzetting als je bedrijf slachtoffer wordt van een natuurramp, brand, vernieling, enz.
  • een overbruggingsrecht
  • je maandelijks pensioen na het einde van je loopbaan

6/ Bij welk ondernemersloket kan ik mij aansluiten?

Hieronder in het overzicht vind je de kantoren van de ondernemersloketten in West-Vlaanderen:

Noord-West-Vlaanderen

Zenito
Wapenplein 10, 8400 Oostende, 059 55 19 19
Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne, 058 29 69 40
Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, 050 47 44 84
Het Zand 20, 8000 Brugge, 050 33 13 13

www.zenito.be

Partena
Torhoutsesteenweg 313, 8400 Oostende, 059 56 88 30
Ernest Feysplein 9, 8400 Oostende, 059 70 22 92
Gistelse Steenweg 237, 8200 Sint-Andries, 09 269 85 00
Leopold II-laan 22, 8000 Brugge, 050 33 68 37
www.partena.be

Acerta
Vijverstraat 47, 8400 Oostende, 059 34 10 50
Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge, 078 05 10 61
www.acerta.be

Acerta
Vijverstraat 47, 8400 Oostende, 059 34 10 50
Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge, 078 05 10 61
www.acerta.be

Securex
Bevrijdingslaan 37, 8000 Brugge, 050 45 67 13
Zeelaan 148, 8670 Koksijde, 058 53 29 29
www.securex.eu

Xerius
Gistelsesteenweg 294, 8200 Brugge, 050 40 50 73
www.xerius.be

Midden-West-Vlaanderen

Partena
Polenplein 10, 8800 Roeselare, 051 24 18 00
www.partena.be

Acerta
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare, 078 05 10 61
www.acerta.be

Zenito
Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare, 051 26 76 21
www.zenito.be

Zuid-West-Vlaanderen

Zenito
Lekkerbeetstraat 2, 8500 Kortrijk, 056 26 44 44, kortrijk@zenito.be
Fochlaan 28, 8900 Ieper, 057 22 86 86, ieper@zenito.be
www.zenito.be

Partena
Jan Palfijnstraat 30, 8500 Kortrijk, 056 21 23 28
Houtmarkt 9, 8500 Kortrijk, 050 44 10 67
www.partena.be

Xerius
Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk, 078 15 02 37
www.xerius.be

Acerta
Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk, 056 25 84 51
www.acerta.be

Securex
Conservatoriumplein 11, 8500 Kortrijk, 056 23 68 11
www.securex.eu

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België