Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

headerOpleidingen Voltijdse dagopleidingen Leertijd

Geschiedenis

Het prille begin

Op het einde van de jaren vijftig zat West-Vlaanderen op economisch vlak in een dieptepunt. Een heropleving van het bedrijfsleven leek slechts mogelijk door meer initiatief van goed opgeleide ondernemers met een stevig inzicht in zakelijk beheer. Werkgeversorganisaties en middenstandsverenigingen begonnen lessenreeksen, seminaries en opleidingen te organiseren.

Ontstaan

Op provinciaal niveau groeide het idee om een onderwijsvorm voor ambachtslieden, handelaars en het groeiende kleinbedrijf te creëren. Op 22 januari 1960 werd het 'Vormingsinstituut voor de kleine en de middelgrote ondernemingen' boven de doopvont gehouden. Alle beroepsorganisaties werkten hieraan mee.
Het Vormingsinstituut kende een grote groei tussen 1961 en 1966. Ook in de jaren zeventig bleef het aantal cursisten en lesuren toenemen. In 1971 schakelde België over van het systeem van 'overdrachttaks' naar dat van de BTW. Het Vormingsinstituut organiseerde een reeks uitgebreide cursussen, studiedagen en praktijkoefeningen over dit thema. Zo bevestigde het zijn positie als centrum van knowhow en opleiding voor de KMO.
In de daaropvolgende jaren groeide de vraag naar opleidingen. Het Vormingsinstituut breidde zijn aanbod steeds verder uit, ook naar totaal nieuwe vakgebieden die ontstonden door nieuwe evoluties in de maatschappij: meer vrije tijd (toerisme, dierenverzorging), sterkere industrialisering (mechanica, elektro, garage) en uiteindelijk de digitalisering van productie en kantoren.

Vandaag

Vandaag zijn de kleine en middelgrote ondernemingen een economische hoofdrolspeler geworden in de Vlaamse economie. Zij beschikken over de meest vitale krachten in een steeds sneller evoluerende bedrijfsomgeving.
In ruim 45 jaar is het Vormingsinstituut voor KMO uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 2000 freelance docenten, 200 vaste medewerkers en 55.000 cursisten per jaar.
Van bij de start werkte het Vormingsinstituut voor KMO met een structuur op provinciaal niveau, namelijk één vzw met zes verschillende campussen, geografisch verspreid over de hele provincie: in de grote agglomeraties Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare, maar ook in Veurne en Ieper.
In 2002 was het Vormingsinstituut voor KMO West-Vlaanderen het toonbeeld voor de opleidingscentra in heel Vlaanderen. Oorspronkelijk waren er in Vlaanderen twintig centra voor middenstandsopleiding. Dit waren afzonderlijke vzw's met een eigen financiële structuur, bestuur en cultuur. Deze twintig centra werden herleid tot vijf. Voor alle fusiecentra, inclusief het Vormingsinstituut voor KMO, werd een nieuwe naam voorgesteld: Syntra.
Sinds juni 2002 staat het Vormingsinstituut voor KMO West-Vlaanderen in het opleidingslandschap bekend als Syntra West.

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België