Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Dagopleidingen

Ons aanbod

Ben je niet meer leerplichtig, maar wil je toch verder of opnieuw naar school? Bij Syntra West kun je een praktische dagopleiding volgen. Theorie en praktijk zijn perfect op elkaar afgestemd, zodat je na je opleiding meteen aan het werk kunt. Als je de opleiding met succes afsluit, krijg je een ondernemersdiploma. Zo kun je onmiddellijk een eigen zaak opstarten als je dat wilt.
Je kunt ten laste blijven van je ouders en de kinderbijslag kan behouden blijven terwijl je een dagopleiding volgt bij Syntra West (*).

voltijdse dagopleidingen

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor een dagopleiding kan online (klik op de opleiding van je keuze onder cursusaanbod) of via de opleidingsverantwoordelijke die vermeld is op de folder van de opleiding.

(*) Wie een voltijdse dagopleiding volgt, zoals aangeboden door Syntra West, kan mits naleving van de voorwaarden fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op kinderbijslag behouden.
De belangrijkste voorwaarde is een officieel erkende ondernemersopleiding volgen die minimaal 17 lesuren per week telt.
Opgelet: 

  • Indien men tijdens het cursusjaar bepaalde modules of een opgelegde stage laat vallen, waardoor men niet meer aan 17 uren per week komt, vervalt vanaf die datum het recht op kinderbijslag.
  • Indien men tijdens het lopende cursusjaar stopt met het volgen van de dagopleiding, vervalt vanaf de maand van stopzetting het recht op kinderbijslag.
  • Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de cursist en de ouders om de gewijzigde situatie of stopzetting mee te delen aan het Kinderbijslagfonds.

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België