Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

Ondernemersopleidingen

header

Virtual & augmented reality: Traject 'Business as virtual' - van idee tot implementatie!

Hoe geef ik meerwaarde aan mijn business met Virtual & Augmented Reality technologie?

In samenwerking met

Opleiding van 1 sessie

Tags: business, as, reality, virtual, augmented, mixed, virtueel, VR, bril, google, cardboard, hololens, HTC, Vive, Oculus, Rift, Gear, Fove, Lenovo, Phab, innovatie, digitaal, virtuele, virtuele_realiteit, glass,

'99% of the people who will make Virtual Reality big, haven't tried it out yet' - Jeremy Selan, developer at Valve, 2015 VRX Conference

Omschrijving

Virtual en augmented reality kennen een sterke groei en worden steeds vaker toegepast binnen bedrijven. Tijdens dit driedaags traject wordt u ondergedompeld in de mogelijkheden van de nieuwe technologie en zal u snel merken dat we enkel nog beperkt worden door onze eigen verbeelding. Schrijf u in voor dit traject en stap deze wereld binnen vol virtuele mogelijkheden. De experten van Howest (The Level) & SBM zullen u en uw organisatie begeleiden.

Howest (The Level) en SBM Opleidingen bieden dit unieke traject aan die de praktische toepassingsmogelijkheden van virtual en augmented reality binnen uw organisatie in kaart brengt. Het traject bestaat uit verschillende trainingsvormen gaande van een zeer praktische inspriratiedag, instructievideo's en begeleiding op maat. Na het volgen van het volledige traject bent u in staat om een heel concrete toepassing van de nieuwe technologie te implementeren in uw organisatie. Maak het 'virtuele' vershil!

Dit traject bestaat uit 3 dagen:

Dag 1: Inspiratiedag - Beleving (dinsdag 6 maart 2018 - Gent)

Deze eerste algemene inspiratiedag van het traject "Business as virtual" laat de deelnemers uitgebreid kennis maken met de vele facetten en professionele toepassingsmogelijkheden van Virtual en Augmented Reality technologieën. Naast de verschillende setups waar u zelf een aantal toepassingen kan ervaren, wordt ook een beeld geschept van diverse ontwikkelingen binnen VR & AR.

Een zeer belangrijk onderdeel van deze inspiratiedag is dat er tijd wordt voorzien om u uitvoerig de technologie te laten ervaren. Daarom wordt een setup gemaakt van de state-of-the-art technologieën: HTC Vive, Oculus Rift, Gear VR, Fove VR, Lenovo Phab 2 Pro, Hololens,...

Er worden reële casussen voorgesteld waar VR of AR reeds worden ingezet:

 • machinebouw als virtuele trainingstool om werknemers de juiste procedures aan te leren
 • binnen de verkoop om klanten een gepersonaliseerde simulatie voor te schotelen
 • binnen onderwijs om virtueel opleidingen aan te bieden
 • enz.

Deze voorbeelden zullen voor u als inspiratie dienen om ook voor uw organisatie een casus met valorisatiepotentieel te bedenken. Tot slot krijgt u een getuigenis te zien uit de bedrijfswereld.

U krijgt na de inspiratiedag toegang tot 5 instructievideo's.

Dag 2: Behoefte bepaling. (maandag 19 maart - namiddag)

In kaart brengen van business ideeën waarvoor implementatie van VR & AR een opportuniteit zijn voor uw bedrijf.

Voor elk deelnemend bedrijf wordt in deze fase een aanpak op maat uitgestippeld.

Dag 3: Realisatie en implementatie (datum in onderling overleg)

Professionele begeleiding en ondersteuning bij het uitwerken en valoriseren van een eigen bedrijfsspecifieke Virtual Reality en/of Augmented Reality-casus

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na dit driedaags traject weet u op welke manier dat VR of AR kunnen worden toegepast binnen bedrijven. U kent de evoluties die de technologie heeft afgelegd en u kan zich inbeelden wat de toekomst nog te bieden heeft. Daarnaast heeft u voldoende praktische ervaringen opgedaan om zelf een casus te kunnen bedenken voor uw eigen organisatie. Tot slot realiseert u deze casus door de professionele begeleiding en ondersteuning die dit project u biedt.

Programma

1: Inspiratiedag - Beleving

 • Introductie: Wat is Virtual, Mixed en Augmented Reality?
 • Historiek: VR in 1960 en VR & AR vandaag de dag
 • Beschikbare State of the art technologie (software en hardware)
 • VR en AR-beleving/demonstratiemoment
 • Best practices van VR & AR-toepassingen:
  • Toegepast op de productiewaardeketen: training, hulp-op-afstand, verkoop, controlekamer,...
  • Andere domeinen: sociaal, entertainment, kunst, gezondheidszorg, human resources,...
 • Een kijk op de marktvoorspellingen (KT en LT)
 • Een getuigenis uit de bedrijfswereld
 • Toelichting instructievideo's en verdere verloop van het traject

Dag 2: Behoefte bepaling

 • Ideeëngeneratie op basis van inspirerende bestaande toepassingen
 • Identificatie stakeholders
 • Brainsketching: verder uitdiepen van ideeën
 • Ideeënselectie en prioritering
 • Verslaggeving van de uitgewerkte ideeën

Dag 3: Realisatie - Implementatie

Vertrekkende van de output van de behoeftebepaling worden via één-op-één sessies besproken wat de volgende stappen zijn en wat de mogelijkheden tot uitwerking zijn. Hierbij wordt een beeld geschept van de geschatte duurtijd en kostprijs voor de uitwerking van de applicatie. De deelnemende organisaties worden begeleid in het opzetten van zijtrajecten en het aanspreken van daarbij passende (subsidie)kanalen om deze casus tot een proof-of-concept of afgewerkt product te leiden.

Ook technische vragen met betrekking tot de bedachte casussen kunnen binnen dit onderdeel gesteld worden aan docenten/onderzoekers van Digital Arts & Entertainment.

Methodologie

Tijdens dit traject wordt theorie afgewisseld met praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Ondernemingen die de mogelijkheden van virtual en augmented reality willen ontdekken en realiseren.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Docent

De opleidingen worden verzorgd door de experten uit het DAE research team van Howest. Howest is als Vlaamse kennisinstelling internationaal toonaangevend op het domein van gaming en het gebruik van de flankerende gametechnologieën. Een eigen onderzoeksgroep, DAE-Research, past samen met het werkveld state of the art ontwikkelingen van de entertainmentindustrie toe en valoriseert deze in non-entertainment contexten.

Partnerships

Dit opleidingstraject wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van SYNTRA Vlaanderen die vanuit haar rol als regisseur ondernemersvorming VR en AR wil inbedden bij Vlaamse ondernemers omdat het bijdraagt tot meer en beter ondernemen. Het doel is dan ook om ondernemingen in Vlaanderen vertrouwd te maken met deze concepten en hen inzicht te laten verwerven over hoe ze de basisprincipes kunnen toepassen in hun onderneming.


Opleiding van 1 sessie

Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België