Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

IT-infrastructuur architect

Opleiding van 1 jaar

Tags: IT, architectuur, informatica, business_analist, networking, togaf, archimate, ITEL, GDPR, bloovi

De opstart van dit innovatieve vormingstraject is voorzien op 16 januari 2018. De klassikale contactmomenten zullen telkens op dinsdagavond van 18u30 tot 22u00 ingepland worden op onze lescampus te Kortrijk. De volledige duurtijd van het traject neemt iets meer dan een jaar in beslag. Het einde van de opleiding is voorzien voor maart 2019. Gedurende de opleiding zullen, naast de klassikale sessies, ook twee periodes van projectleren worden ingepland. Tijdens het projectleren worden enkel coachingsessies georganiseerd.

Omschrijving

Kennis en ondernemerschap zijn onlosmakelijk verbonden met de dagelijkse trends en veranderingen in de markt. Een beweging die Syntra West maar graag toepast op haar officiële leertrajecten voor starters, ondernemers en KMO-medewerkers. Daarom zetten we volop in op flexibele leerformules in onze innovatieve ondernemerschapstrajecten die zowel overdag als tijdens de avond worden georganiseerd. Want meer kennis op maat van jouw persoonlijk project betekent sterker ondernemen.

Het wordt steeds belangrijker om het overzicht te houden in de steeds complexer wordende digitale mogelijkheden en toepassingen. Deze opleiding sluit aan bij volgende digitale trends: diverse end user devices, applicaties, virtualisatie, security, storage, Internet Of Things, IT-commodity diensten,... Een structuur uitwerken waarin al deze componenten harmonieus kunnen samenwerken levert efficiëntiewinst op voor de onderneming. Hierin ligt de innovatieve taak van de IT-infrastructuur architect.

HET BEROEPSPROFIEL

De functie van IT-infrastructuur architect is nieuw en toekomstgericht. Deze ondernemer brengt de noden in kaart en mikt op efficiëntiewinst. Daarbij gaat hij enerzijds aan de slag met de IT-instrumenten die op vandaag voorhanden zijn en speelt hij anderzijds ook continu in op wat nieuw is op de markt.

De IT-infrastructuur architect werkt hoofdzakelijk op zelfstandige basis voor KMO's. Zij doen beroep op de ondernemer om hen te laten bijstaan in het uittekenen en implementeren van een performante IT-infrastructuur op maat van de bedrijfsnoden.

Het wordt steeds belangrijker om het overzicht te houden in de steeds complexer wordende digitale mogelijkheden en toepassingen. Deze opleiding sluit aan bij volgende digitale trends: diverse end user devices, applicaties, virtualisatie, security, storage, Internet Of Things, IT-commodity diensten,... Een structuur uitwerken waarin al deze componenten harmonieus kunnen samenwerken levert efficiëntiewinst op voor de onderneming. Hierin ligt de innovatieve taak van de IT-infrastructuur architect.

DE DIGITALE TECHNOLOGIE

Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwste technologieën, tendensen en standaarden zodat het geheel voldoende flexibel en future-proof is. Zo kunnen de 'bovenliggende' systemen mee groeien met de noden van de onderneming. Eenmaal alles up-and-running is wordt op regelmatige basis nog contact gehouden in functie van permanente evaluatie en upgrade van de infrastructuur.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

De opleiding vormt toekomstige IT- infrastructuurarchitecten die een performante IT-infrastructuur kunnen uittekenen en implementeren op maat van de bedrijfsnoden van een klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwste technologieën, tendensen en standaarden, zodat de aangereikte IT-oplossing flexibel en future-proof is.

Programma

MODULE 1: De waarde van IT binnen een bedrijf

 • Definitie, rol en waarde van IT binnen een bedrijf
 • IT-infrastructuur: afhankelijkheden tot bedrijfsprocessen, applicaties en services
 • Verschillende jobrollen en taken binnen een moderne IT-organisatie
 • Big picture: plaats binnen de Enterprise Architecture (TOGAF9)
 • Introductie in het belang van security en privacy
 • Opmaken van een IT-strategie en roadmap op basis van de business strategie
 • Examen

MODULE 2: Zelfstandige worden als IT-infrastructuurarchitect

MODULE 3: IT-architectuur ontwerpen

 • Visuele modelleringstaal voor architecturen: Archimate
 • Technologieën, standaarden, producten en trends
 • IT-bouwstenen en concepten die invloed hebben op IT-infrastructuur
 • Security by design: begrippen, context, modellen en tools
 • Privacy by design (GDPR): wettelijke verplichtingen en begrippen
 • Business continuity en desaster recovery by design
 • TOGAF9 in praktijk: modelleren, visualiseren en documenteren

COACHING: IT-architectuur ontwerpen

PROJECTLEREN: IT-architectuur ontwerpen

MODULE 4: IT project- en servicemanagement

 • Dagelijks beheer, onderhoud en bewaken van de integriteit van een IT-omgeving
 • Prince 2-methodologie in projectmanagement
 • IT-servicemanangement (ITIL)

COACHING: IT project- en servicemanagement

PROJECTLEREN: IT project- en servicemanagement

EINDPROEF: IT-infrastructuur architect

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot informaticaprofessionals die hun dienstverlening in IT-infrastructuren succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één volgende voorwaarden te voldoen.

 • Aantoonbare ervaring: minimum 2 jaar professionele beroepservaring als zelfstandige of als loontrekkende netwerksysteembeheerder of informaticatechnicus, binnen een periode van maximaal 3 jaar, voorafgaand aan de toelatingsaanvraag, te bewijzen met een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of een duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomsten.

 • Kwalificatiebewijs:
  • Getuigschrift Netwerkbeheerder (SYNTRA, VDAB of HBO5)
  • Getuigschrift PC-technicus (SYNTRA)
  • Getuigschrift ICT-technicus (VDAB of HBO5)
  • Bachelordiploma Toegepaste informatica
  • Bachelordiploma Multimedia en Communicatietechnologie
  • Masterdiploma Toegepaste informatica

Docent

Halewijn Depoorter is een IT-consultant en network engineer met een passie voor informatica. Halewijn is gespecialiseerd in netwerken, automatisatie en virtualisatie. Een beeld uit zijn portfolio als consultant: BNP Paribas, Quick, Proximus, Telenet, ING, Cora, Entrepot, ...

Na de opleiding in master of science, werkte Koen Algoet gedurende elf jaren als system engineer. Vervolgens was Koen actief als infrastructure & solution architect (drie jaar) en datacenter architect & manager (eveneens drie jaar). Momenteel is hij actief als Team Lead Windows Platform Services Europe & Asia bij Ahold Delhaize.

Bijkomende info

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift IT-INFRASTRUCTUUR ARCHITECT dat erkend is door de Vlaamse Overheid. Indien je bij Syntra West ook een opleiding in bedrijfsbeheer volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma en voldoe je meteen met alle reglementeringen om te starten met jouw eigen zaak.


Opleiding van 1 jaar

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België