Syntra West
header

Duurzame beplantingen en onkruidbeheersing

De tweede module in het opleidingstraject Ecologisch Groenbeheerder

Opleiding van 4 sessies

Start:

zaterdag, 17 februari 2018, Roeselare

zaterdag, 17 februari 2018, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 17/02/2018 ( 09:00 - 12:00 )   |  17/02/2018 ( 13:00 - 16:00 )   |  3/03/2018 ( 09:00 - 12:00 )   |  3/03/2018 ( 13:00 - 16:00 )

Start:

woensdag, 21 februari 2018, Roeselare

woensdag, 21 februari 2018, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 21/02/2018 ( 18:30 - 22:00 )   |  28/02/2018 ( 18:30 - 22:00 )   |  7/03/2018 ( 18:30 - 22:00 )   |  14/03/2018 ( 18:30 - 22:00 )

Tags: plantengemeenschappen, planten, duurzame_beplanting, openbaar_groen, onkruidbeheer, alternatief_groenbeheer, duurzaam_groenbeheer, groenbeheer

Een duurzaam beheer van groene ruimtes steunt voor een groot deel op een geslaagd gebruik van planten. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we niet zozeer individuele planten bij naam kunnen noemen en herkennen, maar wel inzicht verwerven in het algemeen functioneren van planten, hoe ze samenleven met andere planten en hoe ze reageren op externe factoren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na het volgen van deze opleiding ken je het verschil tussen traditioneel groenbeheer en duurzaam groenbeheer, kan je de duurzame ontwerpprincipes bij ontwerp & beheer toepassen en de bronnen en hulpmiddelen voor het opstellen van een duurzaam groenplan gebruiken.

Programma

A. biologie

1. hoe functioneren planten?

over groei, voortplanting, overlevingsstrategieën

2. hoe functioneren plantengemeenschappen?

over ecodynamiek, sociabiliteit, concurrerend vermogen, gelaagdheid, biotopen, niet-inheemse planten

B. de standplaats

- abiotische factoren die een standplaats typeren

- verschillende gangbare indelingen van standplaatsen

- analyse van een gegeven standplaats: werkwijze en hulpmiddelen

C. ontwerpen & aanleggen van duurzaam groen

1. traditionele verschillen tussen een natuurlijke en een aangelegde omgeving

2. principes voor 'ontworpen plantengemeenschappen'

3. planten combineren: verschillende benaderingen

o.a. statisch of dynamisch; plantkeuze in functie van standplaats, esthetiek en

wildleven

4. voorbeelden van good & bad practices

5. methode voor het opstellen van een plantplan

Voor wie is deze opleiding bestemd

studieburaus openbaar groen,

tuin- en landschapsarchitecten en hun medewerkers

tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

geen voorkennis vereist

Toelatingsvoorwaarden

geen toelatingsvoorwaarden


Opleiding van 4 sessies

Start:

zaterdag, 17 februari 2018, Roeselare

zaterdag, 17 februari 2018, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 17/02/2018 ( 09:00 - 12:00 )   |  17/02/2018 ( 13:00 - 16:00 )   |  3/03/2018 ( 09:00 - 12:00 )   |  3/03/2018 ( 13:00 - 16:00 )

Start:

woensdag, 21 februari 2018, Roeselare

woensdag, 21 februari 2018, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 21/02/2018 ( 18:30 - 22:00 )   |  28/02/2018 ( 18:30 - 22:00 )   |  7/03/2018 ( 18:30 - 22:00 )   |  14/03/2018 ( 18:30 - 22:00 )

Prijs € 240.00 (excl. BTW)

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België