Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Duurzaam inrichten van de boomgroeiplaats in verstedelijkte omgeving.

De tweede module in het opleidingstraject Duurzaam beheer van Openbaar Groen

In samenwerking met

Opleiding van 4 sessies

Tags: openbaar_groen, bomen, boomgroeiplaatsinrichting, boomverzorging, aannemers_openbare_werken, tuinaannemer, groenbeheer, groenbeheerder, stedenbouw, landschapsarchitecten,

De leefbaarheid van onze steden en rurale woonkernen zijn een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Openbaar groen en meer bepaald bomen zijn in deze context essentieel voor een goed functionerende en aangename leefomgeving en voor het welbevinden van de inwoners.

Deze langetermijninvesteringen moeten echter wel oordeelkundig aangelegd worden om tot een duurzaam mens- en milieugericht resultaat te komen met een hoge esthetische toegevoegde waarde.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na deze opleiding bent u in staat om een oordeelkundige bomenkeuze te formuleren voor specifieke openbare omgevingen, kan u deze bomen op een doordachte manier aanplanten in functie van een duurzaam resultaat en ook de verzorging van deze bomen implementeren zodat gezondheidsaspecten en esthetisch uitzicht maximaal zijn.

Programma

1. Functies en voordelen openbaar groen

2. Boomsoortkeuze en gebruikswaarde stadsbomen

3. Groei en standplaats

- Onderzoeksmethoden

- groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen

- Boombescherming bij werkzaamheden

- Groeiplaatsverbetering bij nieuwe aanleg

4. Inrichting groeiplaats en aanplant

- Juiste substraat voor de juiste toepassing

- Beschikbare groeiplaatsconstructiesystemen

- Verankering

- Bewatering

- Beluchting

- Wortelbegrenzing

- Boomspiegels

- Productkennis

- Referentieprojecten

5. Boomverzorging/Nazorg

Methodologie

De opleiding omvat naast een theoretische benadering en uitgebreide productinformatie ook de mogelijkheid tot terreinbezoek met geslaagde praktijkvoorbeelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Openbare besturen, studiebureaus, groenbeheerders, landschapsarchitecten, aannemers van openbare werken en hun medewerkers,

tuinarchitecten, tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor het volgen van deze opleiding


Opleiding van 4 sessies

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België