Syntra West
header

Beeldbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruiimte

De vijfde module binnen het opleidingstraject Duurzaam beheer van openbaar groen

Opleiding van 2 sessies

Tags: groenvoorziening, bestek, bestekken, aanbesteding, tuinaannemer, hovenier, groen, tuin, overheid, overheidsopdrachten

In een tijd waarin het visuele aspect steeds belangrijker wordt, is het niet zo verwonderlijk dat beeldbestekken meer en meer in trek komen. Beeldbestekken maken het gemakkelijker om toezicht te houden, plus ze geven inzicht aan burgers en overheden wat men mag verwachten van een bepaald project.

Omschrijving

Deze opleiding is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met beeldbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte. Tijdens de training leert u hoe te meten en verrekenen aan de hand van voorbeelden en praktijkervaringen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Onze opleiding beeldbestekken is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met beeldbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte. Na deze opleiding weet u hoe te meten en verrekenen aan de hand van goede voorbeelden en praktijkervaringen.

Programma

  • Bestekken: soorten en hun toepassingen
  • Beeldmeetlatten
  • Praktijkvoorbeelden

Methodologie

Theoretische uiteenzetting aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd

De opleiding richt zich tot medewerkers die zich bezig houden met beleid, voorbereiding, toezicht of uitvoering van beeldbestekken. Dit kunnen medewerkers van opdrachtgevers (gemeenten, provincies of gewest) zijn. Dit zijn veelal beleidsmedewerkers, bestekschrijvers, toezichthouders, ... maar ook medewerkers van opdrachtnemers (sociale werkvoorzieningen, aannemers, etc.). Daar zien we projectleiders, uitvoerders en uitvoerende medewerkers. Medewerkers die namens opdrachtgevers taken uitvoeren, denk aan bijvoorbeeld advies- en inspectiebureaus, kunnen ook veel van de training leren.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Docent

Ir. David Claes


Opleiding van 2 sessies

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België