Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Bestuurdersaansprakelijkheid

In samenwerking met

Opleiding van 1 sessie

Tags: bestuurder, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschapsaansprakelijkheid, fiscale_club_oostende, fiscale_club, SBM100113,

Het bestuur van een vennootschap is een vaak delicate en moeilijke taak waarbij de zaakvoerder(s) of bestuurders, zeker wanneer de vennootschap in financiële moeilijkheden verkeert, aansprakelijkheid kunnen oplopen zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden.

Bovendien heeft de wetgever inzake directe en indirecte belastingen en sociale zekerheidsbijdragen in een hoofdelijke aansprakelijkheid ten nadele van de leden van het bestuursorgaan voorzien. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de zaakvoerders en bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale en sociale schulden van de vennootschap.

Omschrijving

Het uitgangspunt is dat zaakvoerders en bestuurders als organen van de vennootschap optreden in naam en voor rekening van de vennootschap en daarbij persoonlijk geen enkele verbintenis opnemen. Zij vertegenwoordigen m.a.w. de vennootschap en alleen deze laatste is door de handelingen van haar bestuursorganen verbonden. Op voormeld principe bestaan echter een aantal uitzonderingen die kunnen leiden tot gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid waarbij de zaakvoerders of bestuurders, afhankelijk van het geval, individueel of hoofdelijk, gehouden worden tot een deel of het geheel van de verbintenissen/schulden van de vennootschap.

In deze context is het belangrijk erop te wijzen dat het Wetboek van Vennootschappen (evenals het Wetboek Inkomstenbelastingen en het BTW-Wetboek), in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden, voorziet in een wettelijk vermoeden van fout die automatisch resulteert in aansprakelijkheid.

In dit seminarie worden de meest voorkomende en typische gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid belicht, en worden praktische aanbevelingen gedaan om deze situaties te voorkomen of te remediëren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

De deelnemers kennen en begrijpen hun rechten en plichten, alsook de risico's verbonden aan hun mandaat.

Programma

Algemene beschouwingen

  • Basisprincipes inzake het bestuur van een vennootschap
  • Bevoegdheid, rol en verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) en bestuurders
  • Interne en externe aansprakelijkheid
  • Verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid

Gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid

  • Schending van de statuten of het Wetboek van Vennootschappen
  • Laattijdige neerlegging van de jaarrekening, alarmbelprocedure, enz.
  • Kennelijk grove fout: de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid
  • Bijzondere aansprakelijkheid ten aanzien van de RSZ en fiscale administratie

Voor wie is deze opleiding bestemd

Dit seminarie is gericht op zaakvoerders en bestuurders (zowel professionele bestuurders als bestuurders van een KMO of familiebedrijf), vennoten, aandeelhouders en adviesberoepen.

Docent

Tom Swinnen - Advocaat bij Van Bael & Bellis, assistent bij Universiteit Gent

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.


Opleiding van 1 sessie

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België