Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

Ondernemersopleidingen

header

Boekhoudkundige adviezen CBN - update

In samenwerking met

Opleiding van 1 sessie

Tags: CBN, adviezen, boekhouding, update;fiscaliteit;fiscaal, boekhoudkundig;norm, BIBF, IAB, CFVO, topic_5,

Omschrijving

De adviesbevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige normen richt zich tot het boekhoudrecht en het gemeen jaarrekeningenrecht dat geldt voor ondernemingen en vennootschappen enerzijds, en voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, en stichtingen anderzijds.

De door CBN goedgekeurde en gepubliceerde adviezen zijn een sterke leidraad bij het voeren van de boekhouding.

Sinds enkele jaren is de CBN actiever op het vlak van de publicatie van adviezen, talrijke nieuwe adviezen staan op de website. Een aantal oudere adviezen werden inmiddels ook geactualiseerd.

Tijdens dit seminarie krijg je duiding bij de recent gepubliceerde CBN-adviezen en een kritische analyse van de toepasbaarheid in je boekhoud- of accountantspraktijk. Er wordt elk jaar een update voorzien.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na deze sessie heb je een overzicht van de recente en actuele CBN adviezen.

Programma

Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van en toelichting bij de recent gepubliceerde CBN-adviezen, zoals onder meer:

 • CBN-advies 2011/XX Interest Rate Swaps
 • CBN-advies 2011/XX Factoring
 • CBN-advies 2011/16 De Boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen
 • CBN-advies 2011/15 Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering
 • CBN-advies 2011/14 Herwaarderingsmeerwaarden (dit advies vervangt de adviezen 109, 112/4, 112/6, 112/7, 113/1, 113/3, 113/3bis, 113/4 en 2009/5)
 • CBN-advies 2011/13 Overheidssubsidies
 • CBN-advies 2011/12 Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure
 • CBN-advies 2009/10 Bepaling van functionele valuta bij financieringsvennootschappen
 • CBN-advies 2011/11 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen
 • CBN-advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen
 • CBN-advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
 • CBN-advies 2011/8 Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
 • CBN-advies 2011/7 Bestemde fondsen
 • CBN-advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken
 • CBN-advies 2011/5 Consolidatiekring: interpretatie van de uitsluitingsgrond van artikel 107, 4°KB W. Venn.
 • CBN-advies 2011/4 Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van handelsgoederen
 • CBN-advies 2011/3 Boekhourechtelijke verwerking van betwiste schulden
 • CBN-advies 2011/2 Zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht: gevolgen voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening
 • CBN-advies 2011/1 Toelichting bij de mogelijkheid voor klene verenigingen en stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen en stichtingen
 • CBN-adviezen 2010
 • ...

Bijkomende actuele publicaties zullen ook behandeld worden als ook een blik op de adviezen die in voorbereiding zijn.

Daarbij krijg je ook een analyse van de toepasbaarheid in jouw boekhoud- of accountantspraktijk en kan je vragen stellen bij problemen die je ondervindt bij de toepassing in de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze jaarlijkse update is gericht naar boekhouders, fiscalisten, accountants & revisoren, medewerkers in fiscale en boekhoudkantoren, medewerkers boekhouding bedrijven.

Voorkennis

Je hebt boekhoudkundige voorkennis.

Docent

Ignace Bogaert

Bedrijfsrevisor - Ernst & Young

IFRS projectmanager CBN

Bijkomende info

Per topic betaalt u € 95 (excl. 21% BTW) (uitzondering topic 7 en topic 8 € 150 (excl. 21% BTW).

KORTING: Volgt u het volledige traject CFVO (8 topics) dan betaalt u slechts € 540 (excl. 21% BTW)


Opleiding van 1 sessie

Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België