Syntra West

Ondernemersopleidingen

header

EPB Deskundige

In samenwerking met

Tags: nulenergie, EPB, energie, duurzaam, cleantech, architect, energiedeskundige, deskundige, energieprestatie, binnenklimaat, e-peil, zonneboiler, zonneenergie, fotovoltaisch

Dit is het oude traject EPB deskundige. Deze opleiding is omgeschakeld naar "erkende opleiding tot EPB - verslaggever".

Meer informatie: http://www.sbmopleidingen.be/opleidingen/energie_en_duurzaam_bouwen/energieprestatie_en_certificaat/epb_deskundige/erkende_opleiding_tot_epb_verslaggever.html

Omschrijving

De energieprestatieregelgeving is intussen al sinds 2006 van kracht. Deze wetgeving houdt naast de thermische isolatie van het gebouw ook rekening met ventilatie, zonnewinsten, installaties voor verwarming en warm tapwater en zonne-energie. Ook een gezond binnenklimaat is hierbij belangrijk.

De uitvoering op de werf moet nauwkeuriger en vakkundiger gebeuren. Traditionele bouwmethodes en standaarddetails vragen om herziening. Syntra West biedt hierover een opleiding aan die de bouw- en installatiewereld voldoende informeert. Je staat stil bij de eisen die energieprestatie stelt bij het binnenklimaat van gebouwen. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de verschillende thema's toegelicht. Daarnaast komt de algemene filosofie van de energieprestatieberekening aan bod. Je krijgt bovendien een aantal maatregelenpakketten voorgeschoteld, waarmee je voor het merendeel van de projecten aan de E-peileisen voldoet.

Programma

1. Energieprestatieregelgeving - Algemeen kader

In deze algemene module worden de krijtlijnen van de energieprestatieregelgeving besproken in functie van de aannemer en installateur. In eerste instantie krijgt u zich op de achtergrond van de regelgeving. De lesgever staat stil bij de eisen die gesteld worden aan de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Door middel van praktische voorbeelden worden de verschillende thema's toegelicht.

Daarnaast wordt de algemene filosofie van de energieprestatieberekening uiteengezet en worden een aantal pakketten met maatregelen voorgesteld waarmee u voor het merendeel van de projecten aan de E-peil-eisen kunt voldoen.

2. EPB - verslaggeving

 • Toepassingsgebied van de norm
  • Wanneer moet men voldoen aan de EPB-norm?
  • Overgangsperiode: hoe en wat?
 • Taken van de verslaggever
  • Informatie opvragen: wat en hoe
  • Voorstudies en richtlijnen
 • Verantwoordelijkheden
  • Berekening adhv de EPB-software
  • Correct invoeren van gegevens
 • Verzekering

3. EPB Transmissieverliesberekening

De basisprincipes van de berekeningen verschillen uiteraard niet van de principes die ten grondslag liggen van de huidige NBN B62-002 en NBN B62-301. Wel zijn er een aantal wijzigingen. Zo worden de vloerverliezen bijvoorbeeld volgens andere conventies berekekend.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de onderbreking van de isolatielaag door houten dakspanten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de veranderingen voor de gebruiker ten opzichte van de huidige versie van de Belgische normen. Aan de hand van concrete voorbeelden overloopt de docent alle aspecten van de transmissieberekeningen.

4. EPB Ventilatievoorzieningen

Om een goede binnenluchtkwaliteit te realiseren, worden er als onderdeel van de nieuwe energieprestatieregelgeving ook eisen opgelegd aan de ventilatievoorzieningen. In de nieuwe regelgeving is het verplicht ventilatievoorziening te installeren voor alle nieuwbouwwoningen.

In niet-residentiële nieuwe gebouwen is het verplicht een ventilatievoorziening te installeren conform NBN EN 13779 en de aanvullende specificaties, gegeven in bijlage 6 bij het besluit.

 • Toelichting en voorbeelden bij de algemene aspecten van ventilatie
 • specifieke eisen voor woongebouwen
 • specifieke eisen voor niet-residentiële gebouwen

5. EPB Software - introductie

Tijdens deze opleiding wordt een EPB dossier opgemaakt in functie van de startverklaring, vanaf een leeg dossier, aan de hand van een eenvoudige woning. Op het einde van de dag bekomt ieder een E- en K- peil van het dossier. Verder worden uw actuele problemen en vragen behandeld.

De doelgroep zijn startende verslaggevers die kennis willen maken met het softwarepakket.

6. EPB Software - toegepast

Deze opleiding is een vervolg op het pakket introdcutie, waarbij o.a. volgende aspecten worden verduidelijkt:

 • Appartementsgebouw; invoer en behandeling van de gemene delen én kokers; ventilatie van de gemene delen;
  • AOR; berekening van de transmissie B- factor
  • Invoeren van zonnewering en beschaduwing
  • Invoer en gebruik van warmtepompen
  • Invoer en gebruik van zonnecollectoren
  • Residentiële woningen mét burelen
  • Kantoorgebouwen- ventilatie en technieken
  • Directe invoer U- waarde voor de vloerisolatie

Verder worden uw actuele problemen en vragen behandeld. Deze module veronderstelt reeds enige kennis van de EPB.

7. EPB Bouwknopen - module theorie

Het is bekend dat slecht ontworpen en uitgevoerde 'bouwknopen' moeten vermeden worden omwille van hun nadelig effect op de energieprestaties van een gebouw. Hoe strenger de eisen worden, hoe groter het belang.

Hoe ontwerp en evalueer je nu echter een bouwknoop die EPB-aanvaard is, en wat is de taak van de EPB verslaggever hierbij?

 • Deel 1
  • probleemstelling
  • fysische achtergrond
  • globale methodiek
 • Taken van de verslaggever:
  • wat zijn bouwknopen?
  • optie B: basisregels

8. EPB Bouwknopen - module toepassingen

Deze module is een vervolg op de module van EPB-bouwknopen module theorie. Tijdens deze module ligt de nadruk voornamelijk op het verwerven van praktisch inzicht. Er worden praktische cases en voorbeelden besproken.

 • Deel 1
  • toepassing op een volledig gebouw
 • Deel 2
  • toepassingsvoorbeeld optie A
  • toepassingsvoorbeeld optie B
  • toepassingsvoorbeeld optie C

Voor wie is deze opleiding bestemd

De verslaggever moet beschikken over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

 • architect
 • burgerlijk ingenieur-architect
 • burgerlijk ingenieur
 • industrieel ingenieur
 • technisch ingenieur
 • bio-ingenieur
 • interieurarchitect (diploma afgeleverd vanaf 2011)

Vanaf 2015 worden de bestaande diplomavereisten verruimd:

 • graduaat bouw
 • bachelor bouw
 • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur
 • de beperking in de tijd voor het diploma 'interieurarchitect' verdwijnt.

Opgelet:

 • Het is niet toegestaan om de verslaggeving te doen voor een bouwproject waarvan men zelf bouwheer is.
 • Vanaf 2015 wordt een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.

Docent

Syntra West beschikt over een team energiedocenten, die dagdagelijks ook vanuit de praktijk met het aspect bouw, installaties en de energieprestatieregelgeving ervaring hebben.


Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2017 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België