Syntra West

Ondernemersopleidingen

header

Alternatieve woonvormen

In samenwerking met

Opleiding van 2 sessies

Start:

donderdag, 09 november 2017, Gent

donderdag, 09 november 2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 9/11/2017 ( 09:00 - 12:30 )   |  9/11/2017 ( 13:30 - 16:30 )

Tags: alternatieve, woonvormen, kangourowonen, groepswonen, cohousing, ecohousing, 3g_wonen

Als er over bouwen en wonen gesproken wordt, denkt men als vanzelfsprekend aan appartementen, villa's, rijwoningen,...

Gezien de schaarste van de bouwgronden en de hoogte van de prijzen ervan en het feit dat bouwen alsmaar duurder wordt, steken alternatieve woonvormen de kop op.

Meestal zijn dit systemen die reeds hun doeltreffendheid bewezen hebben in het buitenland, maar hier nog onbekend en onbemind zijn.

Voor een stuk is het zelfs de terugkeer naar woonvormen die hier vroeger als normaal beschouwd werden, maar in onmin geraakt zijn.

Omschrijving

In de opleiding worden de verschillende alternatieve woonvormen voorgesteld, met hun specifieke eigenschappen en vereisten.

Deze woonvormen worden geanalyseerd vanuit verschillende standpunten:

 • juridisch
 • stedenbouwkundig
 • ontwerpmatig
 • praktisch

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na het volgen van de opleiding heeft men een duidelijker beeld van de verschillende woonvormen.

Men kan de voorstellen en ideën hieromtrent beter inschatten en kaderen.

Programma

SESSIE 1

"Waarom een alternatief op het individueel wonen"

- groepswonen (vandaag app, ook 'wonen in meervoud' cfr Vl Overheid) beter 'gemeenschappelijk wonen'

- verschillende woonvormen met hun specifieke eigenschappen en karakter met Ontwerptechnische kenmerken van de verschillende woonvormen

 • serviceflats/aanleunwoningen/assistentie - kangoeroewonen/duplexwonen (met 2 hh onder één dak)
 • met meer onder één dak:
 • woon- & leefgemeenschappen,
 • studenten,
 • senioren cfr Abbeyfield
 • versus individueel wonen in gemeenschap :
 • harmonica wonen & retrofit, gezamenlijk woonerf
 • centraal wonen en co-housing

"COHOUSING"

- Meerwaarden ..

- Wat is gemeenschappelijk en wat niet? (Welke buitenruimten, welke binnenruimten)

- Welke voorzieningen?

- Wat is een commonhouse?

3G wonen: meegroeiwonen op wijk/buurtniveau, op niveau bouwblok, op niveau woonentiteiten

eco-housing : aankondiging trias ecologica en verwijzing naar ecopolis-doewijzer

SESSIE 2

Stedenbouwkundige en technische aspecten van toepassing op deze gemeenschappelijke woonvormen.

- autonome woongemeenschappen: bio-klimatisch bouwen, nul energie,enz..

- Ontwerpaspecten qua ruimtegebruik en architectuur.

- nieuwbouw of vernieuwbouw?

- stad of platteland?

- de ontwerpaanpak, planologisch en juridisch

- gemeenschappelijk bouwen met een bewonersvereniging of via een bouwpromotor?

- hoofdprobleem: het vinden van een geschikte bouwgrond

- de missing link in de ruimtelijke ordening

- de valkuilen van de huidige regelgeving

- ruimte voor discussie

Docenten : Hugo Vanderstadt en Trui Maes

Methodologie

De opleiding wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, aangevuld met talrijke praktische cases uit binnen- en buitenland

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich tot ontwerpers zoals architecten, studiebureaus, stedebouwkundigen alsook tot bouwpromotoren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.


Opleiding van 2 sessies

Start:

donderdag, 09 november 2017, Gent

donderdag, 09 november 2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 9/11/2017 ( 09:00 - 12:30 )   |  9/11/2017 ( 13:30 - 16:30 )

Prijs € 210.00 (excl. BTW)

Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2017 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België