Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Aannemer tegelzetten

Opleiding van 2 jaren

Tags: tegel, tegelzetten, wand, vloer, wandtegel, vloertegel, mortel, tegellijm, voeg, kit, slijpen

Omschrijving

Gedurende het ondernemerschapstraject worden er diverse praktijkopdrachten uitgewerkt. Telkens komen werkvoorbereiding, eigenlijke uitvoering, afwerking en oplevering aan bod tijdens deze opdrachten.

Heb je geen voorkennis en wil je alvast van start gaan met het basisjaar? Gelieve op onderstaande link te klikken:

https://www.syntrawest.be/opleidingen/bouw_en_installatie/afwerking_en_decoratie/basisopleiding_tegelzetten.html

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Je kent de voorbereiding, uitvoering en afwerking van volgende praktijkopdrachten: een wand- en vloerfragment betegelen in een bergruimte, betegelen van een keuken, toiletruimte, terras en trappen. Vervolgens leer je natte cellen betegelen en renovatieopdrachten uitvoeren. Last but not least leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Programma

1STE JAAR (= BASISJAAR)

Basis werkvoorbereiding en tegeltechnieken [32 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf (atelier): kennis gereedschap en machines + onderhoud gereedschap
 • Technologie: ondergronden en materialenkennis
 • Praktijkopdrachten (werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering):

- betegelen van een wand- en vloerfragment in een bergruimte

- betegelen van een keuken en toiletruimte

2DE JAAR

Werkvoorbereiding en uitvoering tegelwerken [37 SESSIES]

 • Bouwwerf (atelier): procedures en richtlijnen werf (atelier)
 • Technologie: ondergronden en materialenkennis
 • Praktijkopdrachten (werkvoorbereiding, uitvoering, afwerking en oplevering):

- betegelen van terrassen en trappen

- betegelen van natte cellen (inclusief mozaïek) en grotere oppervlakten

- opdrachten renovatie

Toegepaste bedrijfsvoering cluster ruwbouwafwerking [9 SESSIES]:

 • Inleiding en link met opdracht monografie
 • Visie en strategie
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift van "Tegel- marmer- en natuursteenactiviteiten - aannemer tegelzetten".

  Voor wie is deze opleiding bestemd

  Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van tegelzetter wensen aan te leren of zich hierin willen vervolmaken.

  Voorkennis

  Er is geen voorkennis vereist.

  Bijkomende info

  Persoonlijke beschermingsmiddelen:

  De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.

  Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.


  Opleiding van 2 jaren

  Onze partners

  ISO 9001:2008

  Met de steun van

  © Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
  m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België