Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Aannemer schilderwerken - versneld

Opleiding van 2 jaren

Tags: schilderwerken, schilder, interieur, wand basis_schilder, vloer, wand

Omschrijving

Gedurende de volledige opleiding worden er diverse praktijkopdrachten uitgewerkt. Telkens komen werkvoorbereiding, eigenlijke uitvoering, afwerking & oplevering aan bod tijdens deze opdrachten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Je kent de voorbereiding en uitvoering van een eenvoudig schilder- en behangwerk, met aandacht voor een goede keuze van materiaal en gereedschap. Vervolgens kan je nieuwe en reeds geschilderde ondergronden voorbehandelen, schilderen en afwerken. Je kan enkele decoratieve schildertechnieken en buitenschilderwerken uitvoeren alsook het werken met een verfpistool.Kleurenleer, verfsoorten, milieu en veiligheid zijn een rode draad gedurende de ganse opleiding. Tot slot leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Programma

1STE JAAR

Basis werkvoorbereiding en schilder- en behangtechniek [13 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf (atelier): kennis en gebruik machines/gereedschap, onderhoud gereedschap
 • Technologie: ondergronden en materialenkennis
 • Kennis werktekeningen en -documenten
 • Praktijkopdrachten:
 • - schilderen van een vlakke schilderdeur
 • - schilderen en met vlies behandelen van wanden en plafonds

Werkvoorbereiding manueel dekkend schilderwerk [22 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Technologie: controle ondergronden en kleurenleer
 • Kennis werktekeningen en -documenten: lastenboek
 • Praktijkopdrachten:
 • - Manueel schilderen van (on)behandelende ondergronden
 • - Aanbrengen van een renovatievlies
 • Bedrijfsspecifieke activiteiten: administratie, leveringen en voorraad

Werkvoorbereiding en uitvoering behangwerken [13 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf: herhaling
 • Technologie: ondergronden, behangplan en materialenkennis
 • Praktijkopdrachten:
 • - Behangen met motief
 • - Behangen van accentmuur

Werkvoorbereiding en uitvoering buitenschilderwerken [13 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Technologie: ondergronden en materiaalkennis buitenafwerking
 • Praktijkopdrachten:
 • - Buitenschrijnwerkelementen (her)schilderen of afwerken met (semi-) transparante afwerkingslagen
 • - Buitengevels (her)schilderen

Tijdens de praktijkopdrachten komt zowel de werkvoorbereiding, eigenlijke uitvoering, afwerking en oplevering aan bod.

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

2DE JAAR

Werkvoorbereiding en uitvoering pistoolschilderen [9 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Bouwwerf: specifiek rond verfspuiten
 • Praktijkopdrachten:
 • - Werken met een verfpistool: (schrijnwerk)elementen herschilderen met verfpistool

Werkvoorbereiding en uitvoering decoratieve technieken en raamdecoratie [14 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Technologie: materiaalkennis, kennis raamdecoratie, kleur- en stijlleer
 • Praktijkopdrachten: uitwerken voorstel (opdracht), uitvoering van decoratieve technieken en ophanging raamdecoratie + oplevering

Toegepaste bedrijfsvoering cluster ruwbouwafwerking [9 SESSIES]

 • Bepalen van product- en dienstenassortiment van de onderneming
 • Bedrijfskostenplan - uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury. Indien je hierin geslaagd bent ontvang je het getuigschrift 'Eindafwerkingsactiviteiten - aannemer schilderwerken'.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van huisschilder wensen aan te leren of zich hierin willen vervolmaken.

Voorkennis

Personen zonder voorkennis kunnen het 1ste en 2de jaar in 1 cursusjaar volgen waardoor je het getuigschrift na 2 jaar kan behalen in plaats van 3 jaar.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen :

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof / veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Bedrijfsbeheer

Volg deze opleiding samen met bedrijfsbeheer binnen Syntra West en geniet van een voordeeltarief! Meer info


Opleiding van 2 jaren

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België