Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

Ondernemersopleidingen

header

Privédetective sector verzekeringen

Opleiding van 1 jaar

Start:

donderdag, 20 september 2018, Kortrijk

donderdag, 20 september 2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor opleidingscheques. Meer info

Tags: privé, prive, detective, verzekeringen, allround, all, round, dag, sector, expertise, expert,

Omschrijving

Sinds 1991 is het beroep van privédetective gereglementeerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Iedereen die opsporingsdaden verricht, onderzoeken instelt bij derden of fraudeonderzoeken uitvoert, wordt beschouwd als privédetective. Omdat heel wat van deze taken ook in de verzekeringssector voorkomen, is er een cursus privédetective voor de verzekeringssector.

Deze opleiding duurt 1 kalenderjaar.

Programma

De lessencyclus voor de basisopleiding van privédetectives is bij wet vastgelegd (K.B. van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van opleidingen). De opleiding bestaat uit tenminste 250 lesuren, verdeeld over niet meer dan twee jaar.

De opleiding bestaat uit vier modules. De laatste twee modules worden afgestemd op de behoeften van de privédetective die in de verzekeringssector werkt.

Juridische vorming (60 uur)

Een grondige basis recht is van groot belang als je als privédetective aan de slag wilt. In deze module worden de verschillende aspecten van het Belgische recht toegelicht: grondwettelijk recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk recht, de wetgeving op de privédetective en de bewakingswetgeving.

Sociopsychologische vorming (30 uur)

In deze module komen de vakken psychologie, criminologie en deontologie uitgebreid aan bod.

Beroepstechnische vorming (60 uur)

Hier word je door onze ervaren docenten geïntroduceerd in de verschillende detectivetechnieken en onderzoeksmethodes. Eerst krijg je een algemene basis waarin ondervragingstechniek, observatie, rapportering en bronnenonderzoek aan bod komen. Daarna worden deze aspecten specifiek benaderd vanuit vijf verzekeringstakken:

 • brandverzekering en alle risico's
 • arbeidsongevallenverzekering
 • burgerlijke aansprakelijkheid: familie en uitbating
 • persoonsongevallen
 • autoverzekering

Praktische oefeningen (100 uur)

Tijdens de praktische oefeningen krijg je de kans om wat je geleerd hebt om te zetten in de praktijk. Hierbij wordt ook gewerkt vanuit de vijf voornaamste verzekeringstakken die hierboven zijn opgesomd.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Je werkt in de verzekeringssector als verzekeringsinspecteur of expert.

Voorkennis

Voorwaarden van Syntra West

 • Je hebt minimum hoger secundair onderwijs gevolgd.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.
 • Je werkt in de verzekeringssector als verzekeringsinspecteur of expert.

Vergunningsvoorwaarden

 • Je legt een uittreksel uit het strafregister van maximum 6 maanden oud voor.
 • Je bent minstens 21 jaar. U kunt de opleiding reeds volgen vanaf 18 jaar maar u kunt pas vanaf 21 jaar uw vergunning bekomen.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden omschreven in de wet op de privédetectives (19/07/1991).
 • Je oefent geen cumul uit met bewakings- en beveiligingswerk of bij een wapen- of munitiefabrikant.
 • Je hebt de laatste 5 jaar geen deel uitgemaakt van de politie- of openbare inlichtingendienst. In diezelfde periode heb je ook geen militair of openbaar ambt bekleed.
 • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.


Opleiding van 1 jaar

Start:

donderdag, 20 september 2018, Kortrijk

donderdag, 20 september 2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Prijs € 1665.00 (excl. BTW) + BTW = € 2014.65 (incl. BTW)

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor opleidingscheques. Meer info

Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België