Syntra West
header

Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent - Antwerpen

Opleiding van 37 sessies

Tags: agent, beveiliging, bewaking, bewakingsagent, bijzondere_veiligheid, café, controle_de_personnes, controlle_de_personnes, formation_de_base, nachtwaker, personencontrole, persoonscontrole, portier, private_politie, private_veiligheid, security, securityagent, steward, veil, tobback

Binnen de bewakingssector gelden strenge normen op de toegang tot en de uitvoering van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is het volgen van opleiding om de nodige attesten te bekomen om in het beroep te stappen of in regel te blijven. Ook als men zijn activiteiten wil uitbreiden is in veel gevallen een opleiding verplicht.

Syntra West heeft een jarenlange traditie binnen de bewakingssector als partner in opleidingen.

Wij verzorgen zowel de standaard opleidingen, opleidingen om in regel te blijven als specialisatieopleidingen.

Omschrijving

Het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 stelt een aantal vereisten voorop voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. Dit KB vervolledigt de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten beter bekend als de Wet Tobback of de Private Veiligheidswet.

Tot september 2012 legde het artikel 8, 3° van het KB van 21 december 2006 vast dat men enkel kan deelnemen aan de opleiding tot het behalen van het 'Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent' als men beschikt over een 'attest psychotechnisch onderzoek' afgeleverd door SELOR.

Sinds september 2012 is deze verplichting niet meer van toepassing. U kunt dus deelnemen aan de opleiding 'Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent' zonder het psychotechnisch onderzoek vooraf af te leggen.

Maar opgelet!

Indien u zich na de opleiding wenst bij te scholen (bijscholing bewakingsagent of bijscholing uitgaansmilieu) dient u wel te slagen voor het psychotechnisch onderzoek.

Sowieso dient u te slagen voor het psychotechnisch onderzoek alvorens u kunt tewerkgesteld worden in de bewakingssector.

Syntra West biedt nog steeds de mogelijkheid om dit psychotechnisch onderzoek voor u te organiseren. Dit zowel voor of na uw opleiding.

Wij doen dan ook alle nodige communicatie voor u met Selor en brengen u op de hoogte van de resultaten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na het volgen van de verschillende onderdelen van deze opleiding en indien men slaagt voor de verschillende examens, kan men tewerkgesteld worden als bewakingsagent.

Programma

Blok 1:

 • Organisatie van de bewakingssector en hun activiteiten (6u in dagopleiding/4u in avondopleiding)
 • Recht 1: studie van de regelgeving met betrekking tot bewaking en grondige studie van rechten en verplichtingen van de bewakingssector (20u)
 • Recht 2: Toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen (8u)

De leerstof van de vakken 'recht 1' en 'recht 2' wordt geëxamineerd bij Selor aan de hand van meerkeuzevragen.

Blok 2:

 • Organisatie van de bewakingssector en hun activiteiten (2u in avondopleiding)
 • Communicatietechnieken (8u)
 • Analoge- en digitale communicatie (4u)
 • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit (12u)
 • Observatie en rapportering (12u)
 • Psychologische conflicthantering (Deel 1 Conflict en Stress & Deel 2 Crisissituaties: Drugs en alcohol) (16u)
 • Fysieke ontwijkingstechnieken (8u)
 • Gepast reageren bij brand, bomalarm en rampen (12u)
 • E.H.B.O. - Eerstelijns bedrijfshulpverlener (20u)
 • Sociale verhoudingen in de bewakingssector (6u)

Examen (2 maal 3u)

Praktisch examen E.H.B.O. (1 maal 4u)

Herexamen (1 maal 3u)

Voor een gedetailleerde beschrijving van het verloop van het psychotechnisch onderzoek en van de opleiding, klik bovenaan bij 'inlichtingen'. U ontvangt binnenkort de gedetailleerde folder.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in de bewakingssector aan de slag wil en hiervoor zijn basisattesten wil behalen. Syntra West behoudt steeds het recht personen de toegang tot de opleiding te weigeren indien geen kopie van de ID-kaart in combinatie met een attest blanco strafregister kan worden afgeleverd door de cursist.

Voorkennis

Voorkennis is niet noodzakelijk.

Docent

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.


Opleiding van 37 sessies

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België