Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

Ondernemersopleidingen

header

Milieucoördinator niveau B

In samenwerking met

Opleiding van 51 sessies

Start:

maandag, 01 oktober 2018, Kortrijk

maandag, 01 oktober 2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor opleidingscheques. Meer info

Tags: MIL, milieu, milieu_A, milieubeheer, milieubeleid, milieucoördinator, milieucoördinator_A, milieucoördinator_niveau_A, milieucoördinatoren, milieumanagement, overgangsjaar, overgangsjaar_milieu, overgangsjaar_milieu_A, overgangsjaar_milieucoördinator, overgangsjaar_mil, milieucoordinator, SBM050519

Omschrijving

Vanaf 4 juli 1996 leggen het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de indelingslijst in de milieuwetgeving, vervat in VLAREM II: 150 uren voor milieucoördinator B en 250 uren voor milieucoördinator A.

De milieucoördinator moet waken over de naleving van de milieuwetgeving in het bedrijf, moet tekortkomingen signaleren en verbeteringsvoorstellen formuleren. De Vlaamse wetgever legt aan toekomstige milieucoördinatoren de verplichting op een erkende cursus van aanvullende vorming te volgen. Het uitvoeringsbesluit omschrijft zeer nauwkeurig het te volgen lessenpakket. Bovendien heeft de milieucoördinator een dermate veeleisende functie dat een doorgedreven kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek onmisbaar is. Syntra West, SBM en Escala hebben de afgelopen jaren een stevige traditie uitgebouwd op het vlak van bedrijfsgerichte opleidingen over de milieuproblematiek in al haar aspecten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. U ontvangt bovendien het erkende diploma "Milieucoördinator niveau B".

Programma

Module 1: uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen

 • Inleiding + grondslagen milieuwetenschappen
 • Structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Formulering milieu-eisen (Vlarem II)
 • Praktijksessie Vlarem

Module 2: milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator

 • Opstellen milieuvergunningsaanvragen
 • Monitoring van emissies
 • Subsidies
 • Integratie milieuzorg in bedrijfsbeheer
 • Emissiejaarverslag en administratie
 • Opstarten milieuzorgsysteem
 • Milieuheffingen

Module 3: taakstelling milieucoördinator

 • Preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Preventie externe veiligheid
 • Vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
 • Raadplegen gegevensbestanden
 • Beheersingstechniek: rookgaszuivering
 • Praktijk metingen en analyses
 • Saneringstechnologie
 • Interne en externe communicatie
 • Beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling
 • Preventie afvalwater good housekeeping
 • Milieu-effectenrapportage (MER)
 • Veiligheidsrapportering (VR)
 • Energiebeleid
 • Bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
 • Beheersingstechniek geluid
 • Projectbeheer
 • Praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering

Methodologie

Het lessenpakket geeft de cursisten de gelegenheid zich grondig te verdiepen in de diverse milieuproblematieken, zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Een aantal praktijkbezoeken rond milieuzorg, afvalbehandeling, lucht- en waterzuivering staan op het programma. Tevens wordt er in de cursus via zeer praktische situaties aandacht geschonken aan metingen/analyses, beheersingstechnieken rond geluid en het raadplegen van gegevensbestanden.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich naar personen die het diploma van milieucoördinator niveau B wensen te behalen.

Voorkennis

Toelatingsvoorwaarden

Ofwel houder zijn van een einddiploma van hoger secundair onderwijs.

Ofwel gelijkaardige getuigschriften of certificaten bezitten.


Opleiding van 51 sessies

Start:

maandag, 01 oktober 2018, Kortrijk

maandag, 01 oktober 2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Prijs € 2230.00 (excl. BTW)

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor opleidingscheques. Meer info

Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België