Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Voltijdse dagopleiding

Opleiding van 1 jaar

Start:

maandag, 01 oktober 2018, Kortrijk

maandag, 01 oktober 2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Start:

maandag, 08 oktober 2018, Brugge

maandag, 08 oktober 2018, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Lesdata

Wegbeschrijving

Tags: medisch, secretaresse, medisch, secretaris, ziekenhuis, dokter, mutualiteit, gezondheidscentrum, laboratorium, medisch_secretaresse, medisch_secretariaat

Omschrijving

Na deze opleiding kan je op een medisch secretariaat terecht in medische centra, dokterspraktijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Je bent in staat om de taken van een medisch secretaresse (m/v) uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen,...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling van dossiers, invullen van formulieren,...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren
 • Het beheer en bijhouden van documentatie
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Je bent in staat om de taken van een medisch secrtaresse (m/v) uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren.
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie.
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden.
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen,...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren,...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren.
 • Het beheer en bijhouden van documentatie.
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie.
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen.

Programma

1e semester

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (44u)
 • Medische terminologie (28u)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32u)
 • Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming (16u)
 • Deontologie (8u)
 • Zakelijke taal Nederlands (20u)
 • Informatica (20u)

2e semester

 • Anatomie, fysiologie, pathologie (32u)
 • Zakelijke taal Nederlands (8u)
 • Frans (28u)
 • Medische software (4u)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32u)
 • Stage- en eindwerkbegeleiding (8u)
 • Eindproef

Stage (280u)

Bedrijfsbeheer (132u)

 • Commercieel beleid
 • Boekhouden
 • Financieel beleid
 • Recht en wetgeving
 • Eindproef

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich naar jonge mensen, die na het secundair onderwijs dit beroep willen aanleren. Ook gemotiveerde personen die zich wensen om te scholen kunnen deze studierichting aanvatten.

Voorkennis

Nederlands

Mondelinge en schriftelijke test indien de moedertaal van de cursist niet het Nederlands is. Deze adviserende test wordt afgenomen voor aanvang van de lessen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar.

Docent

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.

Bijkomende info

Lesdagen

5 dagen/week van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30

Stage verwerkt in het lessenrooster

Vrijstellingen

Vakken anatomie, fysiologie en pathologie zijn vrijstelbaar op basis van

 • behaalde credits in een medische of paramedische opleiding, op voorwaarde dat het diploma niet ouder is dan 5 jaar
 • een toelatingsproef anatomie indien je actief bent binnen de (para)medische sector

Vak informatica op basis van een vrijstellingsproef.

Stageovereenkomst

De stage is verplicht. De cursist zoekt zelf een geschikte stageplaats. Omwille van de objectiviteit mag de stage niet op de eigen werkplaats of bij familie t.e.m. de 2de graag plaatsvinden. De stage omvat in totaal 280u.

Getuigschrift

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt volgende documenten, erkend door de Vlaamse gemeenschap:

 • diploma medisch secretaresse/secretaris
 • getuigschrift bedrijfsbeheer

Het diploma wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.


Opleiding van 1 jaar

Start:

maandag, 01 oktober 2018, Kortrijk

maandag, 01 oktober 2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Start:

maandag, 08 oktober 2018, Brugge

maandag, 08 oktober 2018, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Lesdata

Wegbeschrijving

Prijs € 930.00 (excl. BTW) + BTW = € 1125.30 (incl. BTW)

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België