Syntra West
header

Medisch Secretaresse (m/v)

Opleiding van 2 jaren

Tags: secretariaat, ziekenhuis, ziekenhuizen, administratie, dokterspraktijk, dokterspraktijken, medisch_secretaresse, medisch_secretariaat

De opleiding duurt 2 cursusjaren met telkens 1 lesmoment per week van 18u30 tot 22u, waarvan enkele weken ook les op zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u):

 • Kortrijk: dinsdagavond + enkele zaterdagvoormiddagen
 • Brugge: woensdagavond + enkele zaterdagvoormiddagen

Omschrijving

In het medisch secretariaat ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra of een medisch laboratorium. Je speelt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.

In deze opleiding krijg je een secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen. Zeker ook de broodnodige sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod. Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor de talenkennis, toegepast op het medisch secretariaat.

Stage is heel belangrijk in deze opleiding. Zo ondervind je ook in de praktijk wat in de lessen werd gezien.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Je bent in staat om de taken van een medisch secrtaresse (m/v) uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren.
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie.
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden.
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen,...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren,...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen,...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren.Het beheer en bijhouden van documentatie.
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie.
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen.

Programma

1e jaar

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (44u)
 • Medische terminologie (28u)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32u)
 • Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming (16u)
 • Deontologie (8u)
 • Zakelijke taal Nederlands (20u)
 • Informatica (20u)

2e jaar

 • Anatomie, fysiologie, pathologie (32u)
 • Zakelijke taal Nederlands (8u)
 • Frans (28u)
 • Medische software (4u)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32u)
 • Stage- en eindwerkbegeleiding (8u)
 • Stage (160u)
 • Eindproef

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich zowel naar mensen die een extra opleiding wensen te volgen na hun secundair onderwijs als degene die zich wensen om te scholen. Kortom, voor iedereen die een job ambieert in de medische sector.

Voorkennis

Nederlands

Mondelinge en schriftelijke test indien de moedertaal van de cursist niet het Nederlands is. Deze adviserende test wordt afgenomen voor aanvang van de lessen.

Docent

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.

Bijkomende info

Vrijstellingen

Vakken anatomie, fysiologie en pathologie zijn vrijstelbaar op basis van

 • behaalde credits in een medische of paramedische opleiding, op voorwaarde dat het diploma niet ouder is dan 5 jaar
 • een toelatingsproef anatomie indien je actief bent binnen de (para)medische sector

Vak informatica op basis van een vrijstellingsproef.

Voor andere vakken worden er geen vrijstellingen verleend.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Bedrijfsbeheer

Volg deze opleiding samen met succesvol ondernemen binnen Syntra West en geniet van een voordeeltarief! Meer info


Opleiding van 2 jaren

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België