Syntra West

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

Ondernemersopleidingen

header

Manager Woon- en zorgcentrum.

Opleiding van 2 jaren

Start:

woensdag, 17 oktober 2018, Roeselare

woensdag, 17 oktober 2018, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Lesdata

Wegbeschrijving

Tags: Manager_woon-_en_zorgcentrum;_RVT-manager;_beheerder_WZC;_zorgcentrum;_zorg;_manager;_RVT;_WZC

Het uitoefenen van de functie van beheerder, of manager van een woon- en zorgcentrum is een complexe taak waarin u uw zorgcapaciteiten moet combineren met uw managementvaardigheden.

Omschrijving

In deze unieke, tweejarige opleiding focussen we op de versterking van de competenties (kennis, vaardigheden en attitude) die van een manager van een woon- en zorgcentrum worden verwacht:

1. kunnen leidinggeven

2. in team kunnen werken

3. communicatievaardig zijn

4. assertief zijn (t.o.v. klanten en medewerkers)

5. inlevingsvermogen hebben en voelen wat bij de mensen leeft

6. organisatorisch onderlegd zijn.

Als manager van een woon- en zorgcentrum staat u in voor de organisatie, de leiding en de dagelijkse werking van de instelling en bent u als dusdanig verantwoordelijk voor het uittekenen en het toepassen van het zorgbeleid, dat afgestemd moet zijn op de behoeften van de (individuele) bewoner. Die wordt in de hedendaagse zorgvisie trouwens niet langer als patiënt, maar als een cliënt aanzien die een kwaliteitsvolle zorg op maat eist.

Deze opleiding behandelt de verschillende aspecten waarmee je als beheerder in deze sector wordt geconfronteerd en dit van een ervaringsgerichte insteek.

De opleiding bestaatt 4 hoofdmodules: wetgeving, ouderenproblematiek, management en personeelsbeleid, waarvoor telkens een deelcertificaat kan worden verkregen. Wie het getuigschrift 'Beheerder woonzorgcentrum' wenst te behalen dient ook nog bedrijfsbezoeken af te leggen en een eindwerk te maken, uiteraard met de nodige begeleiding.

Programma

Eerste jaar

 • Ouderenproblematiek (17 sessies)
  • Demografie
  • Gerontologie
  • Gedrag van ouderen
  • Geriatrie
  • Moduleproef met voorstelling cases

 • Wetgeving (23 sessies)
  • Woonzorgdecreet
  • Kwaliteitsdecreet
  • Financiering van gebouwen
  • Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Brussel
  • HACCP
  • Inspectie
  • Prijsreglementering
  • RIZIV
  • Samenwerkingsverbanden
  • Lokaal sociaal beleid
  • Patiëntenrechten
  • Juridische vormen
  • Milieu/afval
  • Brandweer
  • Legionella
  • Moduleproef met voorstelling cases

Tweede jaar

 • Management (27 sessies)
  • Opdrachtverklaring
  • Marketing en communicatie
  • Vrijwilligerswerk
  • Administratieve organisatie
  • Calamiteitenplanning
  • Financieel beleid
  • Organisatie van de facilitaire diensten
  • Verzekeringen
  • Notariaat
  • Moduleproef met casevoorstelling

 • Personeelsbeleid (11 sessies)
  • Strategisch HR
  • Werving, selectie en onthaal
  • Competentiemanagement, vorming en training
  • Beoordelingsbeleid, loopbaan- en retentiebeleid
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Thema's
  • Moduleproef met casevoorstelling

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in de sector wenst te werken, als werknemer of als zelfstandige.

Ook gericht naar personen die werkzaam zijn in een woon- en zorgcentrum en de ambitie hebben om door te groeien.

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een diploma HSO of hoger.

Docent

Alle docenten zijn specialisten in hun vakgebied en komen uit de praktijk.


Opleiding van 2 jaren

Start:

woensdag, 17 oktober 2018, Roeselare

woensdag, 17 oktober 2018, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Lesdata

Wegbeschrijving

Prijs € 415.00 (excl. BTW) + BTW = € 502.15 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Ondernemersopleidingen

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België