Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Club Personeelsmanagers

In samenwerking met

Opleiding van 10 sessies

Tags: Personeelsclub;_club_personeelsmanagers;_HR-club, SBM050584

Omschrijving

Collega's onder elkaar

HR-verantwoordelijken zijn in hun organisaties veelbevraagde, drukbezette managers, die in de noodzaak naar permanente vorming en actualisatie een combinatie wensen van professionele contact- en discussiemogelijkheden met collega's, confrontatie van de eigen visie met die van specialisten en ervaringsuitwisseling. De SBM "Club Personeelsmanagers" voldoet reeds 30 jaar aan deze behoefte. De Club Personeelsmanagers telt momenteel 40 leden.

De sessies vinden overwegend plaats in Brugge (Leonardo-hotel) en een paar keer op wisselende locaties in West-Vlaanderen (Mercurehotel Roeselare, en gastlocatie).

Programma

Sessie 1: 18 september 2017

Inspirerend HR - Spreker

Door Filiep Spinnewyn, Chief Human Resources Officer bij Vinçotte.

Filiep is een, zoals met zegt, "door de wol geverfde" HR-expert. Hij studeerde in 1989 aan KU Leuven af met een licentiaat Pedagogische Wetenschappen. In 1990 startte hij zijn carrière bij de GIB group als Branch Manager bij GB. Hij had bij de GIB Group verschillende functies, in 1999 werd hij Corporate HR-officer voor Carrefour. Spinnewyn was daarna twee jaar Directeur HR bij Spie om daarna meer dan zes jaar aan de slag te gaan bij Bpost. In mei 2010 werd hij Director Human Resources bij Swissport Belgium en in mei 2016 maakte hij de overstap naar Vinçotte. Hij brengt als collega HR-verantwoordelijke zijn visie op HR. Een boeiende spreker, met een even boeiend "verhaal".

Sessie 2: 16 oktober 2017

Teamvorming en het GRIP-model - Spreker

Spreker: Patrick Van Aeken, Senior Consultant and Personal Certified Coach at ACT, Partners for results. Patrick werkte meer dan 15 jaar bij AXA als Training Manager en Director L&D.

Stel: je hebt de beste mensen aangeworven, opgeleid en samengebracht met een talentvolle manager, je hebt teambuilding sessies georganiseerd, persoonlijkheidsprofielen uitgetekend, etc... en toch pakt de mayonaise niet? Met het praktische GRIP-model toont Patrick ons hoe wij de teamwerking in onze bedrijven kunnen verbeteren. Een interactieve sessie waar je achteraf zelf mee aan de slag kunt.

Sessie 3: 13 november 2017

Hebben wij het KB van december 2016 nodig om aan re-integratie te doen?

Sprekers: Dr. André Kruse, directeur van de Externe dienst PBW van Securex, en mevr. Karin Roskams, hoofd van de dienst absenteïsme

Dr. André Kruse zal de wettelijke en medische kant zal toelichten en mevr. Karin Roskams, hoofd van de dienst absenteïsme, die de praktische kant zal behandelen

Hierbij komen volgende thema's aan bod:

- Eerste ervaringen met het nieuwe KB rond re-integratie

- Stress en Burnout

- Vergrijzing en langer werken

- Verantwoordelijkheid van werknemer én werkgever

- Hoe kunnen we pro-actief en beleidsmatig werken?

Sessie 4: 18 december 2017

Sociale actualiteit

Spreker: Mr. Dieter Dejonghe, vennoot Claeys & Engels

Onze jaarlijkse afspraak met topadvocaat Dieter Dejonghe, die ons een update brengt van de nieuwste wetgeving en de recentste rechtspraak.

Sessie 5: 22 januari 2018

Intervisie - zoals elk jaar buigen we ons vanavond over een nader te bepalen topic.

Sessie 6: 19 februari 2018

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: is het sop de kool waard? Hoe personeelsbevragingen organiseren?

Spreker: Helga Peeters, Dr. in de Arbeidspsychologie, lector HoWest

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op enkele fundamentele vragen die (HR-)managers zich kunnen stellen aangaande 'personeelsbevragingen'. Vaak voelen organisaties zich verplicht om 'te meten', want termen en fenomenen zoals 'data-driven HR', 'HR-analytics', 'meten is weten', ... zijn hot. Maar waarom is het zo belangrijk om werknemerspercepties op een kwantitatieve manier te meten en op te volgen? Welke indicatoren zijn belangrijk om te meten? Welke elementen bepalen het succes bij een meetproject? Hoe stellen we bijvoorbeeld een survey op? Hoe maken we een actieplan? Het zal duidelijk worden dat meten niet noodzakelijk weten is, en dat een goed uitgekiend en effectief medewerkerstevredenheidsonderzoek ook 'zweten' is.

Helga Peeters is doctor in de Psychologie (UGent, 2006) en is sinds 2011 als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepast Psychologie in Howest (Brugge). Voordien werkte ze 5 jaar bij Securex, waar ze als HR Research Expert verantwoordelijk was voor R&D in het domein van medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Sessie 7: 19 maart 2018

Diversiteit en interculturaliteit op de werkvloer

Spreker: Luc Lippens, zaakvoerder Terra Cognita, expertisebureau mbt diversiteit en interculturaliteit

Meer en meer worden we geconfronteerd met het moeilijker invullen van specifieke vacatures. Onze arbeidsmarkt wordt dan ook een aantrekkingskracht voor allochtone medewerkers. Of we het leuk vinden of niet, een groter wordende diversiteit aan medewerkers binnen organisaties en bedrijven is de toekomst. Luc Lippens bekijkt samen met ons hoe wij een draagvlak kunnen organiseren binnen een bedrijf en welke specifieke acties er vanuit Human resources Management dienen ondernomen te worden om een antwoord te geven op deze ingrijpende veranderingen.

Luc Lippens is afgestudeerd als orthopedagoog maar sedert 1990 bouwde hij heel wat professionele en duurzame engagementen uit in het Zuiden. Hij is parttime lesgever in het volwassenonderwijs en geeft daarnaast trainingen voor organisaties omtrent communicatie, interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Hij is ook de bezieler achter Terra Cognita dat trainingen, workshops en lezingen organiseert om de interculturele brug te maken.

Sessie 8: 16 april 2018

HR en het economisch perspectief

Spreker: Bart Buysse, Directeur-Generaal bij het VBO

We verwelkomen vanavond een topspreker! Jurist Bart Buysse is sedert 2012 Directeur-Generaal bij het VBO. Hij is gespecialiseerd in o.a. sociale zaken, industriële relaties en arbeidsmarktbeleid. Bart brengt ons zijn visie brengt op de economische outlook, met name de uitdagingen die op onze bedrijven afkomen op nationaal niveau en internationaal niveau en de mogelijke repercussies op tewerkstelling.

Sessie 9: 14 mei 2018

One Agile Way of Working bij ING

Sprekers: Een manager (of tribe lead in Agile jargon) en een Agile Coach van ING koppelen theorie aan praktijk en getuigen over de uitrol van de One Agile Way of Working in ING België.

Agile is niet alleen een proces of methodologie - het is een manier van denken!

ING paste in diverse landen en in verschillende segmenten van haar activiteiten al enkele Agile werkmethodes toe. Om echt efficiënt samen te werken op globaal vlak wilde de bank echter een stap verder gaan. Daarom introduceert ING de "One Agile Way of Working", een bank-wide model dat de fundamentele principes en goede praktijken uitzet voor de manier waarop ING zichzelf organiseert om samen te werken op een meer eenvoudige en meer efficiënte manier en dit in alle landen en alle markten waar ING actief is.

Sessie 10: 9 juni 2018

Afsluitend event

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deelname is bedoeld voor HR-directeuren én HR-business partners. Nieuwe leden kunnen deelnemen na het bezorgen van hun c.v. aan: SBM - Club Personeelsmanagers, t.a.v. Patrick Vanhaecke.

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge (Sint-Michiels), tel. (050)40 30 97 of e-mail: patrick.vanhaecke@sbm.be . De beslissing wordt genomen door het voorzittersteam.

Bijkomende info

WILDCARD

Elk lid beschikt over een 'netwerkkaart' waarmee hij/zij éénmaal per jaar een netwerkcollega gratis kan laten kennismaken met de Club Personeelmanagers. (behalve voor de sessie van juni).

STUURGROEP

Het programma wordt opgemaakt samen met een tiental stuurgroepleden en heeft oog voor actualiteit, specifieke vaardigheden, cognitieve kennis, wetgeving en specialisatie.


Opleiding van 10 sessies

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België