Syntra West

SyntraWest opleidingen

partner in ambitie

         078 353 653   info@syntrawest.be

Vind je opleiding

Indeling

Type
Locatie
Lesmoment
Omschrijving

Om les te mogen geven in een erkende rijschool moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid. Dat brevet kun je maar behalen nadat je slaagt voor examens ingericht door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Op vraag van FEDERDRIVE, de Federatie van Belgische Erkende Rijscholen, richt Syntra West een opleidingscursus in om kandidaat-lesgevers op deze (moeilijke) examens voor te bereiden.

Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding. Syntra West is erkend door de Gewesten, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 11.5.2004 over de erkenning van rijscholen. Hierdoor moeten onze cursisten tot 25 % minder stage lopen dan iemand die les volgt aan een niet-erkende instelling.

Programma

Lesgever praktijk (Brevet II)

Module 1 - verkeersreglementering (80 uur + proefexamen)

 • wettelijke en reglementaire bepalingen voor het wegverkeer:
  • de bestuurder
  • de weg
  • medeweggebruikers
  • algemene voorschriften en diversen;
  • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
 • veiligheidsinrichtingen van de voertuigen
 • regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig.

Module 2 - automechaniek (32 uur + proefexamen)

 • algemeen
 • de motor
 • de remmen
 • transmissie of overbrengingssysteem
 • de ophanging
 • de stuurinrichting
 • het elektrische systeem

Module 3 - methodieken (36 uur + proefexamen)

 • methodiek en didactiek van de praktijkles
 • instructiebekwaamheid
 • methode en didactiek
 • handelingsanalyse
 • verkeersgedrag en basisrijtechnieken
 • technische vaardigheden
 • inzichten en problemen van andere weggebruikers
 • kennis van de elementen die het rijgedrag beïnvloeden
 • anticipatief en preventief rijgedrag
 • klassikale voorbereiding op de model-les

Lesgever theorie (Brevet III)

module 1 + module 3

Voor wie is deze opleiding bestemd

Kandidaat-lesgevers rijschoolinstructeur : Lesgever praktijk (Brevet II) en Lesgever theorie (Brevet III)

Voorkennis

Het is eigenlijk verplicht de gratis infosessie bij te wonen

Toelatingsvoorwaarden

Om theorielesgever te worden kun je minimum een opleiding hoger middelbaar onderwijs of daaraan gelijkgesteld voorleggen.

Er zijn nog andere specifieke voorwaarden.

Daarom kom je best naar de gratis infosessie voor de start van de cursus


Opleiding van 37 sessiesOnze partners

Escala SBM EVW

ISO 9001:2008 gecertificeerd

QFOR ISO

Met de steun van

Syntra Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Vlaamse Overheid POM

© Copyright 2014 door Syntra West | Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België